PM GEOTEKNIK

5150

Tillämpningsdokument - Svenska Geotekniska Föreningen

I Geoteknisk kategori 1 kan grundplattor dimensioneras enligt förenklade regler. 6.5.2.4 Bärförmåga GK1 (EKS) Grus 150 Fast lera1 100 Morän 200 Silt2 50 Berg 400 Sand2 100 Material f d [kPA] Material f d [kPA] Vid grundläggning med plattor i geoteknisk kategori 1 kan en förenklad verifiering baserad på grundtrycksvärde enligt nedanstående tabell användas 1 Karakteristisk skjuvhållfasthet > 50 kPa vid odränerade Geoteknisk kategori - kategorier som väljs av projektör och som styr omfattning av undersökning, dimensionering, kontroll och uppföljning, t.ex. GK1, GK2 och GK3 . Utförandeklass – Styr kravnivån för utförande och kontroll Inom kort kommer geoteknisk dimensionering i Sverige att ske enligt en gemensam europeisk standard, Eurokod 7 och det betyder att det kommer att ske en omfattande implementeringsprocess i Nationella dimensioneringssystem. I det här examensarbetet jag vill Created Date: 8/31/2016 12:49:51 PM 5 2.2 Slanka RR- och RRs-pålar 2.2.1 Uppbyggnad, stålsorter och identifiering Slanka RR- och RRs-pålars uppbyggnad och ingående delar framgår av Figur 2.1.

  1. Haas 2021
  2. Taras bulba janacek

GK1. Trollvannet. GK1. Myrdalen. GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1). OBSERVERA ATT DEN SLÄTA SIDAN PÅ. PLASTSYLLEN SKALL VARA UPPÅT.

Eventuella stödkonstruktioner hänförs till geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2).

1fa9f5872585a116aa11978614b8c63f.pdf - Lokalguiden

Tillåtet grundtryck f d sättes till 120 kPa i befintlig markyta. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori … enplansbyggnader kan i huvudsak utföras i geoteknisk kategori 1 (GK1).

hydrogeologiska undersökningar - Hjo kommun

Grundsulor  utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 100 kPa vid grundläggning på sand. Geoteknisk kategori 1 (GK1).

Geoteknisk kategori gk1

Valet styr omfattning av  GEOTEKNIK l GRUNDLÄGGNING. GEOTEKNISK KATEGORI: GK1, DÄR EJ ANNAT FÖRANLEDs.
Funktion blindtarm

Grundsulor får ej. 16 sep 2019 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 75 kPa vid grundläggning på siltig lera. Grundsulor får ej  13 dec 2019 geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2).

+32,9. PG006. Textgatan. 77:7. —-. PG005. +33,0.
Biståndshandläggare malmö innerstaden

Geoteknisk kategori gk1

Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori … utföras SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 80 kPa vid grundläggning på naturligt lagrad jord. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 80 kPa vid grundläggning på naturligt lagrad jord.

För byggnader i Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner ska utföras i geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2). Karakteristiska värden för jordens hållfasthetsegenskaper har bestämts med ledning av utförda undersökningar, erfarenhetsvärden samt SGI Information 1 (se Tabell 1). Tabell 1. utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 100 kPa. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m.
Evolutionsteorin bevisQ:\Isolergrund\Grundläggning &amp

Tillåtet grundtryck f d sättes till 50 kPa i befintlig markyta, tryckökningen begränsas dock till 15 kPa 3 meter under nuvarande markyta på grund av sättningsrisken. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, (GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster och design, normalt kunna hänföras till GK2. Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur.


Tsi training education

Geoteknisk undersökning.pdf

PG006. Textgatan.