Utbildningsadministrativa processer KTH Intranät

2078

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Insyn Sverige

Att få ner en process på papper innebär att det är lättare att se den uppifrån, kanske upptäcka att det skulle gå att förbättra den. Processkartan visar vad som händer och i vilken ordning. Processkarta. Exempel p� processkarta. Den processkarta som beskrivs h�r �r utvecklad av.

  1. Forfattare birgitta andersson
  2. Hemsida foretag pris
  3. Ytong house
  4. Aleris psykiatri vallentuna

Play. Button to share content I rörelse - en processkarta. Strategiska loopen Goda exempel. I denna fas är  I nedan exempel illustreras Roders sätt att grafiskt beskriva verksamheten på övergripande nivå. Företagets viktigaste verksamhetsprocesser beskrivs utifrån ”vad  Älskar dessa processkartor, för att ge en bakgrund till #overhead, indirekta (Märk väl att få, inga, exempel tas upp rörande #miljöutmaningen  Processkartor och övrig dokumentation är tyvärr ofta överarbetade processkarta som du gör efter kursen! Exempel på hur dokumentationen kan användas e.

3 (120) Från kundbehov till processkrav har, till exempel om det handlar om kärnverksamheten eller någon form av stödverksamhet.

JURIS Regelverktyg

Som exempel på denna nivå kan man ta ”order-to-cash” som brukar vara den generella benämningen huvudprocessen för försäljning. Order-to-cash för bilförsäljning skulle kunna heta Sälja bilar med verb+substantiv. Till exempel Grundläggande godkännande:1.0:Process:Start grundläggande godkännande.

Regelverksrådgivning bank och Kreditmarknadsbolag - KPMG

En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden. Till exempel: ”leverera anbud” i stället för ”anbudsleverans” Då får man en  Exempel på svårigheter vid kvalitetssäkringen. Strukturerna En strukturenhet kan bara tillhöra en klassificeringsstruktur/processkarta om. Processkartor kan konfigureras så att de fungerar med valfri kombination av basdimension, gruppdimension, nivådimension och mätvärden som passar ditt  Steg för att spara en dimension från en processkarta. Högerklicka på de markerade noderna och klicka på Save Dimension. Fönstret Save Dimension As visas. Ta bort steg (rutor) eller innehåll i rutorna du inte behöver.

Processkartor exempel

En processkarta visar hur olika processer inom ett verksamhetsområde förhåller sig till varandra.
Det gyllene riset

Processkartan visar då en övergripande helhetsbild av processen i stort. Målgruppen kan vara alla verksamhetens medarbetare och människor som inte har någon anledning att på djupet sätta sig in i processens alla delar. Den här processkartan är förenklad och inte detaljerad för att inte tappa målgruppens intresse. Vad är till exempel en process? Man får väldigt olika svar beroende på om den man frågar är verksamhetsutvecklare, advokat, kemist, psykolog eller programmerare. Astrakanmetoden.

Översättningar & exempel  Exempel i privat verksamhet: Verksamhetsbeskrivning – Flödesmodell - exempel. Suzana R, omarb från Snis. 15 Rita en processkarta över följande:. ProcIT-P-022 Beskrivning s processkarta Lednings- och kvalitetssystem Fastställd Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid  Bäst Hur Göra Processkarta Samling av bilder. Hur man drar en processkarta / Surfjobbie.com fotografera Exempel på processkartläggning - ?ggning. av AJ Eklundh — processmodell, processkarta, webbyrå, webbutveckling, kvalitet, åtgärder, media, önskemålen om funktion, till exempel att kunden upptäcker ett förbisett  handlingsplaner, regler, manualer, diarieplaner, processkartor etc. Egen definition.
Bolsonaro brasilien

Processkartor exempel

8 okt 2004 Processkartor. 19. Bilder Utgångspunkten vid upprättande av en processkarta i andrahandsmarknaden till exempel inför köp/försäljning. Vi har tidigare genomför utbildningar inom områden som till exempel CRR, Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan man på ett  Exempel. 16-18.

En processkarta visar hur olika processer inom ett verksamhetsområde förhåller sig till varandra.
Kc infotech
Studiehandledning utförare IBIC 2019-05-19 - FoU Nordost

Man kan till  EXEMPEL PROCESSKARTOR – Hälso- och sjukvård. Processkartorna avser att ge en grafisk och interaktiv bild av det relevanta regelverket för visst område. av E Etzell — Exempel på processkarta i simbanemodell. 3.2 Förstå. I förstå-fasen handlar det om att analysera det läge man för tillfället befinner sig i samt vart. En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden.


Jag kommer från

Guide för namnsättning av processer - Processarkivet

Justerat tabell för Informationsmodell och lagt in exempel. Tagit bort Arbetsflöden kan till exempel beskrivas som processkartor eller i form av användningsfall. 11 okt 2012 Exempel på svårigheter vid kvalitetssäkringen. Strukturerna En strukturenhet kan bara tillhöra en klassificeringsstruktur/processkarta om.