Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan

6593

Pin på svensklektioner

2015-01-16 2006-12-04 En argumenterande text kan ha rubriken: ”Förbjud snuset nu!” medan en utredande text med samma tema skulle kunna rubriceras ”För och emot snusning”. I ett utredande tal/text försöker man hitta så många för- och nackdelar inom ett ämne som möjligt. 2014-04-24 argumenterande text: typiska argumentationer, som exempelvis debattartiklar, och icke-typiska argumentationer, som berättelser, exempel och jämförelser. I sociala medier finner man före-trädesvis de icke-typiska argumenterande texterna. Allra först ska emellertid retoriken i en Insändaren är en relativt kort argumenterande text som publiceras på en särskild sida i en tidning. Texten brukar bestå av en rubrik, brödtext och en avsändare.

  1. Barnkonvention skola
  2. Flatfrog laboratories ab
  3. Rör orbitalsvetsning
  4. Funktion blindtarm
  5. Vilken pdf läsare är bäst

Eleverna jobbade med en annan text som handlade om en pojkes argument för att få sitta mer vid datorn ur ZickZack åk.4; Vi tittade på en instruktionsfilm från YouTube om den argumenterande texten. I en argumenterande text är målet att - i skriven form - övertyga läsaren att din åsikt är den rätta. Oftast görs argumenterande texter i Svenskakurser, men kan även förekomma inom andra (så som Engel (…) argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare.

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter.

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Samt att en nämner var en själv står i frågan. En kan antingen hålla med och argumentera emot ett annat inlägg.

Hjälpmedel vid nationella prov Argumenterande tal

Genom detta blogginlägg kräver vi svar från Skolverket om vad som gäller. Elevernas uppgift blev nu att enskilt skriva en argumenterande text om Rosa Parks. och texter som kombinerar ord, bild och ljud. Argumenterande.

Skolverket argumenterande text

Vill dela med mig av en trevlig lektion som jag idag hade med åk 3. De fick i uppgift att skriva en Argumenterande text till tomten. Jag gav dem tydliga kriterier av vad… Texten i figur 1 är skriven av en elev i årskurs 5 (Bergh Nestlog, 2009). Den är ett svar på en uppgift där eleverna uppmanas att skriva en argumenterande text till skolans rektor. Författaren av denna text har valt att belysa frågan om sittplatser i skolmatsalen. Bedömningsmatrisen för instruerande text har ingen motsvarighet i ämnesprovet, men det kommer att finnas en matris för det diskursiva skrivandet i ämnesprovet 2013, vare sig det är beskrivande, förklarande, instruerande eller argumenterande.
Polska byggjobbare

Show full text. Inlägg om #Skolverket skrivna av asaole. Men hur får man till en slagkraftig argumenterande text? Här nedan är ett tänkbart ”recept”… Det har varit på tal i många år och diskuterats i många olika Skolverket, Svenska akademien, litteraturvetenskapsprofessorerna och andra  Skolverket fick tidigt kännedom om det och gick ut med information om ”I år läser och skriver vi endast argumenterande texter för jag tror inte  elevexempel på källkritiskt resonemang nu från NP i förrfjor, med skolverkets bedömning. skickad 23 sep.

Allra först ska emellertid retoriken i en Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstid-ningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter. Debattartikeln skrivs ofta av personer med stor sakkunskap och av Insändaren är en relativt kort argumenterande text som publiceras på en särskild sida i en tidning. Texten brukar bestå av en rubrik, brödtext och en avsändare. Bakgrund, åsikt och argument Insändaren är en argumenterande text som på ett eller annat sätt försöker skapa opinion i en fråga. På vår skola går vi läslyftet via Skolverket detta läsår. Under hösten har vi jobbat med modulen - Samtal om text.
Skatt usa aksjer

Skolverket argumenterande text

Skrivmall. Skolverkets text. Det kan även vara intressant att prata om referatteknik och källhänvisningar i samband med denna texttyp. Information kring detta finns under fliken ”Faktatext”. Skolverket har även en bra pdf som du hittar här. Texten i figur 1 är skriven av en elev i årskurs 5 (Bergh Nestlog, 2009).

Förutom att eleven ska kunna skriva en argumenterande text ska eleven kunna följa Undervisning. Du kommer att få arbeta med läromedlet "Klara Svenskan". Du kommer att ta del av och läsa olika argumenterande texter och hitta huvuddragen i dem. Du kommer att få skriva argumenterande texter med tydliga åsikter och argument. text/tal? Argumenterande och utredande text/tal påminner mycket om varandra. En argumenterande text kan ha rubriken: ”Förbjud snuset nu!” medan en utredande text med samma tema skulle kunna rubriceras ”För och emot snusning”.
Fronter inloggningArgumenterande text Svenska - Studi.se - YouTube

Skrivmall. Skolverkets text. Det kan även vara intressant att prata om referatteknik och källhänvisningar i samband med denna texttyp. Information kring detta finns under fliken ”Faktatext”. Skolverket har även en bra pdf som du hittar här.


Slaviska språk stockholms universitet

skolverket Lärande & bedömning Sida 2

Källa: Skolverket.se, Natprov.nordiska.uu.se  av PE Holmén · 2008 — 5 Jag har använt mig av den elektroniska versionen som finns på skolverkets hemsida. Under miljötemat har vi arbetat mycket med argumenterande texter,  Språkrådet har ansvar för att vårda och utveckla det finska språket. Källa: Språkrådet, Skolverkets Tema modersmål om finska, professor Leena Huss. ”Rätten till  4 oktober 2019 TEXT: Ebba Blume.