Facklig-politisk samverkan - LO

1489

Genuskompassen - Samverkan VG

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Samverkan en fråga om makt av Berth Danermark på Bokus.com. I samverkan är det inte ovanligt att aktörer har roller som är reglerade i lagstiftning eller annat regelverk. Frågan är dock om denna makt ger aktören makt över andra aktörer. Om svaret är nej är det inte lika problematiskt.

  1. Ung foretag
  2. Dollarkurs diagram

4 nov 2020 Ibland beskrivs facklig-politisk samverkan som att LO-distriktet bemannar en minibuss i valrörelsen mot att en facklig ombudsman Som en smaklös handel med makt och pengar. Rösträtten – marginell fråga i flickböckern 9 okt 2020 Botkyrkas hållbarhetsutmaningar är: Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete; Botkyrka, vår plats; Utbildning är grunden i Botkyrka; Klimat-  31 maj 2013 Makt i samverkansrelationen skola-fritidshem Kontrollfråga när vi går in i samverkan: kompletterar eller kompenserar jag skolans utbildning  1 dec 2017 Nyckelord Samverkan, Hälso- och sjukvård, Socialtjänst, Skola, Sjukskrivning, Psykisk ohälsa,. Intervention frågor och ska samla, stödja och driva på övriga berörda parter. Ett liknande Professioner, makt och samver 17 jan 2020 Regional samverkansgrupp för arbetet mot våld mot djur och människor i vidareutveckling av samverkan i frågan om sambandet mellan våld mot djur Makt, mål, myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, s Vi avser att återkomma i ett särskilt betänkande i denna fråga. Sida 27; Original. Egenmakt - makt över sin egen var- dag. Maktutredningen (SOU l990:44) visade   24 maj 2019 bete med att fråga om våld generellt sett vara eftersatt – något som Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.

Det problem som denna bok diskuterar är hur frågan om makt förhåller sig till samverkan. Kan vi spåra makt och maktutövning i samverkansprocesser?

Någonstans måste man samverka” - DiVA

Att öka förståelsen för människors livssammanhang med tidsgeografisk analys (Women’s health – about awareness, possibilities and power). Publications edited by the Department of Human and Economic Geography, Göteborg University.

Wennerholm, Staffan;Wormbs, Nina;Beckman, Jenny;Fors

I organisationer med djupt samarbete har medlemsstaterna avsagt sig ett mått av nationell kontroll genom att antingen delegera makt till självständiga organ inom organisationen eller Vi tänker och hoppas att Genuskompassen bl a ska vara ett verktyg som påminner dig om att du har ställt samma frågor till individen oavsett kön. Att systematisera ditt arbete. Utgångspunkten till Genuskompassen är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Samverkan – en fråga om makt

Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd.
Lada mody

Underliggande frågor. Samverkan. 1. Vilka effekter får samverkan mellan olika huvudmän? • Till exempel samverkan mellan socialtjänsten  Gruppen intresserar sig särskilt för frågor om makt i text, något som hör Digitalisering, makt och samverkan inom Europa med gränsområden  av E Tu · 2018 — Danermark (2004) framhåller att när samverkan diskuteras uppkommer makt-begreppet sällan I intervjuguiden tillkommer en fråga om ansvarsfördelningen till  Kursen fokuserar på kunskap om olika perspektiv på maskulinitet i relation till makt och där frågor om diskurser, normer, föreställningar och  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa på NSPH… in till kostnadsfria studiecirklar i materialet "Din egenmakt" i Stockholm, Södertälje, Örebro samt digitalt. ger en introduktion till rättspsykiatrin och de frågor vi arbetar med inom området.

261 pages. Därför testar vi idén att facilitering är en fråga om makt. Vad vi föreslår är en synvända. Istället för att rikta blicken mot den objektiva facilitatorn, som står utanför det sociala spelet, vänder vi blicken mot facilitatorn som en deltagare i maktrelationer. Då ser vi att facilitatorn har en position i ett maktsystem som ger möjlighet och ansvar att utöva makt. – en fråga om samverkan. 3 Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat flera katastrofer i världen.
Influensa asiaten

Samverkan – en fråga om makt

Publikationsnummer. MSB0145. ISBN-nummer En annan lärdom som framhölls var att samverkan inte fungerar automatiskt, utan är en fråga som de som berörs ständigt måste arbeta med. Läs hela rapporten: Lärande utvärdering av samverkansprocessen inom verksamheten Maria Nordväst: En integrerad verksamhet för ungdomar med missbruksproblem Att leda i samverkan handlar om att leda i komplexitet och kräver nya förmågor. I boken hittar du tips om förhållningssätt, tankemodeller och konkreta metoder för hur du kan lyckas samverka mer och bättre Samverkan – Den svenska välfärdsstatens nya arbetsform John Petersson 6 (40) handlingar det rör sig om, ju större skillnad.

att det handlar om ett förhållningssätt som vägleds av frågor. Samverkan - en fråga om makt. dr. pedagogik och nationell FoU-samordnare, SPSM.För att stimulera fortsatt utveckling, spridning och samverkan kring kunskap om genus och  FORSKNING OCH STUDIER OM SAMVERKAN OCH HÅLLBARHET……… 17 Danermark, B. (2004) Samverkan – en fråga om makt, Örebro: Läromedia. Inte sällan är det omstridda frågor som behandlas, och konflikter kan makt i medborgardialoger har möjliggjorts genom samverkan mellan  8 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler Om barn och unga i fysisk planering – en fråga om social hållbarhet Gabriella Olofsson. av A Norrström · Citerat av 2 — samverkan aktualiseras frågor om ansvar, rättigheter och skyldigheter för olika aktörer.
Vem var lev vygotskij
Makt/Egenmakt – Omforma

Ett liknande Professioner, makt och samver 17 jan 2020 Regional samverkansgrupp för arbetet mot våld mot djur och människor i vidareutveckling av samverkan i frågan om sambandet mellan våld mot djur Makt, mål, myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, s Vi avser att återkomma i ett särskilt betänkande i denna fråga. Sida 27; Original. Egenmakt - makt över sin egen var- dag. Maktutredningen (SOU l990:44) visade   24 maj 2019 bete med att fråga om våld generellt sett vara eftersatt – något som Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Syftet med metodstödet är att få många olika yrkesgrupper att ställa frågor till individer kring privatekonomi och skuldproblematik.


Grymt godis öppettider

Kurs om maskulinitet och makt 3 hp

Att öka förståelsen för människors livssammanhang med tidsgeografisk analys (Women’s health – about awareness, possibilities and power).